Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

08.12.2022 

12.12.2022 

GD052231211 

12 ай 

150,0 

15.12.2022 

19.12.2022 

GD052231218 

12 ай 

150,0 

Баардыгы МКВ: 

300,0 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.12.2022 

05.12.2022 

GBA05271205 

6% 

5 жыл 

800,0 

09.12.2022 

12.12.2022 

GBA02241212 

5% 

2 жыл 

600,0 

16.12.2022 

19.12.2022 

GBA10321219 

8% 

10 жыл 

2 300,0 

23.12.2022 

26.12.2022 

GBA03251226 

5% 

3 жыл 

600,0 

Баардыгы МКО: 

4 300,0