2022-жылдын 2-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05271205 

800 000,00 

6,00% 

05.12.2022 

05.12.2027 

Жылына эки жолу 5 июньда жана 5 декабрда, төлөө мөөнөтүнө чейин