2022-жылдын 5-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05271205 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

350,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,97 

Баасы (сом) 

66,53 

Чыгаруу күнү 

05.12.2022 

Төлөө мөөнөтү 

05.12.2027