Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Чимкент көчөсү 1, батыш автовокзалы дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ю.М.Т» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 11-сентябрындагы № 5802 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 9-апрелинен тартып 15-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду.