1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банк» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Торобаева Нургул Аскаровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ААК тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Хамзин Рустем Назымбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Эшбердиева Чолпон Молдалиевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды.