1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Эл аралык Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Демир Кыргыз Эл аралык Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Орозбаева Лада Джантаевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Бузурманкулов Айбек Мырзакеримовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коому тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө жана комплаенс көзөмөлдөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Жумабаев Эркинбек Алтымышевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Пазылова Гулнар Олегкызынын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Молдокулова Рая Максутовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.