- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордундарына сунушталган Кыргызбаева Асель Жекшенбекованын талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын башкарманын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Курманбаев Дастан Жыргалбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААКтын тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордундарына сунушталган Камчибекова Гульчехра Садырбековнанын талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ташбаев Алмаз Халдаровичтин талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды