1) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сазбаков Сталбек Замирбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 24-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды»; 

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Турдалиева Гульмира Мамажановнанын талапкерлигине 2021-жылдын 24-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Имаралиева Фарида Нурмахаматовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 24-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.