1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Сагинаев Руслан Мухитжановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАК тарабынан «Компаньон Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Маматова Чнара Назаралиевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банкы» ЖАКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мераль Курдаштын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Самакова Асель Кадыркуловнанын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тажибаева Динара Мусакуловнанын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлдан макулдук берүү чечимин кабыл алды.