Катышуучулардын 2021-жылдын 26-июнунда болуп өткөн жалпы чогулушунда өзүн-өзү жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Арча-Жайылган» кредиттик союзунун 2015-жылдын 20-январындагы № 480 лицензиясы 2021-жылдын 23-июлунан тартып жокко чыгарылды (дареги: Талас областы, Манас району, Покровка айылы, Рахматилла Жолдошев көчөсү, № 32)