Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт. 

Ачык тандоого катышуу боюнча кеңири маалымат менен Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Сынактар» бөлүгүнөн таанышууга болот.