1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Карташова Лидия Викторовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Пышкин Денис Владимировичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү/шариат кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Борочоров Жакшылык Айсаракуновичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды.