1. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абласов Эрмек Туратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ким Юлия Вячеславовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Нурмолдоева Гуланда Айнидиновнанын талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды