Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода жана базар комплекси, Шымкент унаа токтотуучу жайы № 3 «Т» дарегинде жайгашкан «Аман ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталарын алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2019-жылдын 17-июлундагы № 5915 лицензиясы 2021-жылдын 13-августунан тартып кайтарылып алынды.