Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2021-жылдын 24-августундагы №2021-ЗСД-КОМ-КПС-9/1 токтомуна ылайык, «Грин Лайн ЖСМ» жоопкерчилиги чектелген коомуна 46 064,0 сом (кырк алты миң алтымыш төрт) өлчөмүндө акчалай айыптык төлөм салынды.