Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Компаньон Банкы» ЖАКтын ички аудит кызматынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Эсенбаев Бектур Темирлановичтин талапкерлигине 2022-жылдын 28-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.