1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Тарик Масауддун талапкерлигине 2022-жылдын 4-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын башкармасынын мүчөсү/микрокредиттик ишинин жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Мухамеджанов Ришат Равильевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 4-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын башкармасынын мүчөсү/бизнес ишинин жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Киргизбаев Азамат Раимжановичтин талапкерлигине 2022-жылдын 4-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.