2022-жылдын 10-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «ФКБ» ААКсынын толук фирмалык аталышы жана кыскартылган фирмалык аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу «ФинансКредитБанк» Ачык Акционердик Коомунун лицензиясы алмаштырылган.  

- мамлекет тилиндеги толук аталышы: «ФинансКредитБанк» Ачык Акционердик Коому; 

- мамлекет тилиндеги кыскартылган аталышы: «ФКБ» ААК; 

- расмий тилиндеги толук аталышы: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк»; 

- расмий тилиндеги кыскартылган аталышы: ОАО «ФКБ».