1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ачык акционердик коому тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Махмедова Асель Таалабековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 19-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразия Сактык Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «Евразия Сактык Банкы» ААКтын ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Абдылдаев Эмил Амангелдиевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 19-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.