Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ясунари Хараданын талапкерлигине 2022-жылдын 25-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.