Улуттук банктын 30 жылдыгына карата 

 

Жогорку окуу жайларынын студенттери, бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана аспиранттары арасында илимий эмгектер сынагынын мөөнөтү узартылды. 

 

Илимий эмгектердин темалары: 

- Кыргыз Республикасында кайсы жаңы ислам банктык продуктулары талап кылынышы мүмкүн ? 

- Ислам депозиттик продуктуларынын тарыхы жана заманбап түрлөрү

 Сынак өткөрүүнүн тартиби

 

Толук маалымат www.nbkr.kg сайтында 

Тел.: (0312) 31 30 52, 31 32 11.