1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тентиева Гюлкайыр Жумабековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 22-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Жантурин Айдар Абылаевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 22-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.