Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 27-сентябрында Кыргыз Республикасынын төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талабын бузгандыгы үчүн бир төлөм уюмуна айып пул салды.