1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды 

2. Айып пул төлөөдөн баш тарткандыгы жана туумдун максималдуу өлчөмгө жеткендиги үчүн Кыргыз Республикасынын жаранына (А.у.А.) карата туум чегерүү жөнүндө токтом чыгарылды.