2022-жылдын 25-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктардын, төлөм системасынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын өкүлдөрүнүн жана өз ара аракеттенүү операторунун катышуусунда Кыргыз Республикасынын соода-тейлөө ишканаларында QR кодду колдонуу менен төлөмдөрдү кабыл алууну камсыз кылуу иш-чараларын жүргүзүү процессин тездетүү боюнча жолугушуу болуп өттү