Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү боюнча өз ара иш алып баруу оператору катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан катталды. Реестр боюнча каттоо номери 6002311022.