Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын эки жаранынын (М.А.А., М.Т.С.) ар бирине 17 500 сом өлчөмүндө айып пул салынды.