Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өткөн эл аралык акча которуулар системасынын реестринде «PayPorter» акча которуу системасы каттоодон өттү

Эл аралык акча которуулар системасынын оператору «HIZLIPARA ÖDEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA A. Ş.» Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү.  

Реестрдеги каттоо номери 1050301122.