Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктардын жоюучусу катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт 

№ 

Аты-жөнү 

Бейшеева Канымбюбю Джумабековна 

Батыркожоева Эльмира Турдуевна