КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

ачык тандоонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын  директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине  

төмөндөгү талапкерлерди киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын билдирет  

 

№ 

Аты-жөнү 

Багыттар* 

Джусупов Акылбек Тойчуевич 

КБ, КФ, ТС 

Иманкулова Чинара Кашкаровна 

КБ, КФ, ТС 

Исраилов Нурмухамед Абдилашимович 

КБ, КФ, ТС 

Мыктыбекова Асел Кермалыевна 

КБ, КФ, ТС 

Оморов Эркинбек Темирбекович 

КБ, КФ, ТС 

Рыскулов Тилекмат Азизбекович 

КБ, КФ, ТС 

Сагынов Алмаз Джумгалбекович 

КБ, КФ, ТС 

Сарбагишев Нурлан Бердибекович 

КБ, КФ, ТС 

Сатымкулов Миррад Женишбекович 

КБ, КФ, ТС 

10 

Турсунбеков Азамат Апсалбекович 

КБ, КФ, ТС 

11 

Чотуралиев Асылбек Бадалбекович 

КБ, КФ, ТС 

12 

Шаршеев Айдин Омуралиевич 

КБ, КФ, ТС 

13 

Шаршеналиев Бакыт Арстанбекович 

КБ, КФ, ТС 

14 

Атакулов Абай Болотбекович 

КБ, КФ 

15 

Бакас уулу Бахтыяр 

КБ, КФ 

16 

Данияров Айдин Мунарбекович 

КБ, КФ 

17 

Жакишов Манас Жумадилович 

КБ, КФ 

18 

Карагулов Канат Нурдинович 

КБ, КФ 

19 

Карпович Станислав Евгеньевич 

КБ, КФ 

20 

Мамыров Акылбек Токушевич 

КБ, КФ 

21 

Аламанова Тумар Саламатовна 

КБ, ТС 

22 

Момбеков Уланбек Ажыбекович 

КБ, ТС 

23 

Тулемушева Аида Мидиновна  

КБ, ТС 

24 

Кангельдиев Асан Омурказыевич 

КФ, ТС 

25 

Маматалиев Абдрахман Мадакимович  

КФ, ТС 

26 

Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович 

КБ 

27 

Душеналиев Сейтек Кубанычбекович 

КБ 

28 

Курумбеков Андрей Маматсапарович 

КБ 

29 

Мамбеткадыров Болот Нургазиевич 

КБ 

30 

Сарбаев Аскар Жумабаевич 

КБ 

31 

Таласбаев Эрмек Насрединович 

КБ 

32 

Акматбеков Чынгыз Акматбекович 

КФ 

33 

Мамбетжанов Эсенкул Долонбекович 

КФ 

34 

Темирбек уулу Нурдин 

КФ 

 

* Багыттар: КБ коммерциялык банктар, КФ кепилдик фонддор, ТС төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлору. 

 

Талапкерлердин тышкы резерв тизмесине киргизилбегендиги тууралуу чечим менен макул болбогон талапкерлер, тышкы резервге кирген талапкерлердин тизмеси жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде, Улуттук банкка тиешелүү арыз берүүгө укуктуу.