2021-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210120 

2 200 000,0 

5,00 

13.01.2021 

20.01.2021 

BD002210127 

1 700 000,0 

5,00 

13.01.2021 

27.01.2021 

BD004210210 

2 000 000,0 

5,00 

13.01.2021 

10.02.2021 

BD013210414 

500 000,0 

5,75 

13.01.2021 

14.04.2021