2021-жылдын 15-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260118 

550 000,00 

6,00% 

18.01.2021 

18.01.2026 

18.07.2021 

18.01.2022 

18.07.2022 

18.01.2023 

18.07.2023 

18.01.2024 

18.07.2024 

18.01.2025 

18.07.2025 

18.01.2026