2021-жылдын 22-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10310222 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

82,07 

Чыгаруу күнү 

22.02.2021 

Төлөө күнү 

22.02.2031