Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 22-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 121,50 млн. сомду түзгөн.