2021-жылдын 24-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210304 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.02.2021 

04.03.2021 

BD002210311 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.02.2021 

11.03.2021 

BD004210325 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.02.2021 

25.03.2021 

BD013210527 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

25.02.2021 

27.05.2021