2021-жылдын 28-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211006 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

06.10.2021 

BD002211013 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

13.10.2021 

BD004211027 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

27.10.2021