2021-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211020 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

20.10.2021 

BD002211027 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

27.10.2021 

BD004211110 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

10.11.2021