2021-жылдын 18-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221017 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,00 

Баасы (сом) 

92,52 

Чыгаруу күнү 

18.10.2021 

Төлөө күнү 

17.10.2022