2021-жылдын 26-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03241129 

500 000,00 

5,00% 

29.11.2021 

29.11.2024 

Жылына эки жолу 29-майында жана 29-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA20411129 

1 160 000,00 

10,00% 

29.11.2021 

29.11.2041 

Жылына эки жолу 29-майында жана 29-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин