2021-жылдын 3-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,50% жана 13,99% түзгөн.  

.