2021-жылдын 6-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03241206 

GBA20411206 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

100,00 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,50 

13,99 

Баасы (сом) 

83,89 

73,39 

Чыгаруу күнү 

06.12.2021 

06.12.2021 

Төлөө мөөнөтү 

06.12.2024 

06.12.2041