Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл жана 20 жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 6-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү тиешелүүлүгүнө жараша 35,60 млн сом жана 177,43 млн сомду түзгөн.