2021-жылдын 7-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211215 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.12.2021 

15.12.2021 

BD002211222 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.12.2021 

22.12.2021 

BD004220105 

2 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.12.2021 

05.01.2022