2022-жылдын 14-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290117 

450 000,00 

7,00%  

17.01.2022 

17.01.2029 

Жылына эки жолу  

17-июлда жана  

17-январда төлөө мөөнөтүнө чейин