2022-жылдын 20-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250523 

300 000,00 

5,00% 

23.05.2022 

23.05.2025 

Жылына эки жолу 

23-ноябрда жана  

23-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10320523 

900 000,00 

8,00% 

23.05.2022 

23.05.2032 

Жылына эки жолу  

23-ноябрда жана  

23-майда төлөө мөөнөтүнө чейин