2022-жылдын 20-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,30% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО аукциону суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.