2022-жылдын 5-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250808 

200 000,00 

5,00% 

08.08.2022 

08.08.2025 

08.02.2023 

08.08.2023 

08.02.2024 

08.08.2024 

08.02.2025 

08.08.2025