2022-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон АКШ доллар валютасында номинацияланган МКО-В жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң долл. США) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321128 

52 000,00 

1,0% 

28.11.2022 

28.11.2032 

Жылына эки жолу  

28-майда жана  

28-ноябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин