2023-жылдын 17-мартында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330322 

 

1 500 000,00 

 

8,00% 

22.03.2023 

22.03.2033 

Жылына эки жолу 

22-сентябрда жана  

22-мартта төлөө мөөнөтүнө чейин