2023-жылдын 22-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230330 

8 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

30.03.2023 

BD002230406 

7 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

06.04.2023 

BD004230420 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

20.04.2023 

BD013230622 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.03.2023 

22.06.2023